Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 21/09/B - 1-10-2021