Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2446 - 20-05-2016