Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 21-09-2007