Rechtbank van eerste aanleg Dendermonde - 21/875/B - 21-09-2022