Informatie over medische zorg in je herkomstland

In het kort

Het is belangrijk dat je in je 9ter-aanvraag informatie vermeldt over de beschikbaarheid en kwaliteit van de medische zorg in je herkomstland. Je moet aantonen dat die niet volstaan voor jouw ziekte. Op deze pagina vind je een oplijsting van verschillende bronnen waar je informatie kan terugvinden over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorgverlening en medicatie in je herkomstland. De lijst is niet-limitatief en dient als aanzet voor je opzoekwerk. 

Rechtspraak

In hun rechtspraak lichtten de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State toe wat zij verstaan onder 'beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg', en over de bronnen die DVZ moet hanteren om daarover te oordelen. In het rechtspraakoverzicht 9ter vind je het antwoord terug op de volgende vragen: 

  • Welk type bronnen en welke kwaliteit is vereist? 
  • Hoe leg je specifieke bewijzen voor over jouw individuele situatie? 
  • In welke mate moeten informatiebronnen openbaar zijn? 

Beschikbaarheid zorgverlening

Hieronder vind je een niet-limitatieve oplijsting van bronnen over de beschikbaarheid van medische zorgverlening per regio of per ziekte.

Op deze websites vind je informatie over de beschikbaarheid van zorgverlening wereldwijd: 

Toegankelijkheid zorgverlening

Hieronder vind je een niet-limitatieve oplijsting van bronnen over de toegankelijkheid van medische zorgverlening. Het zijn hoofdzakelijk bronnen over sociale zekerheidssystemen.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid medicatie

Hieronder vind je een niet-limitatieve oplijsting van bronnen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medicatie per regio of per ziekte.
De lijst kwam tot stand in samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Uit ervaring weten we dat het de online informatie over medicatie in Afrika niet altijd even betrouwbaar is.

Je kan je vraag stellen aan het antigifcentrum, telefonisch (070 245 245) of schriftelijk (medical.team@poisoncentre.be).