Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht

Een tweedaagse kennismaking met de verschillende verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen, en met hun toegang tot werk of steun.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Deze tweedaagse basisvorming richt zich uitsluitend naar personen met beperkte voorkennis, die de rechtspositie van vreemdelingen in detail moeten leren kennen.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Je weet niet altijd hoe het zit met de verblijfssituatie van de hulpvrager? Inzicht in de verblijfssituatie kan nochtans een cruciale rol spelen voor de verdere dienstverlening.

Tijdens deze tweedaagse vorming maak je kennis met de verschillende verblijfsgronden en de bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten. We staan per verblijfsgrond ook kort stil bij de toegang tot werk, het recht op OCMW-steun en het risico van steun voor het verblijfsrecht.

We verwerken de theorie doorlopend met allerlei oefeningen, in groep of individueel. Hiervoor gebruiken we verschillende tools, waaronder onze eigen website. Tijdens de oefeningen staan we op die manier stil bij verschillende situaties en casussen.

Verblijfsgronden gezinshereniging, asiel, Unieburgers en arbeidsmigratie komen het meest uitgebreid aan bod. Meer in vogelvlucht bespreken we: kort verblijf, studiemigratie derdelanders, humanitaire en medische regularisatie, humanitaire visa, tijdelijke bescherming voor personen afkomstig uit Oekraïne, slachtoffers mensenhandel, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, langdurig ingezeten derdelanders en Brexit. Afhankelijk van de vragen en noden van de groep, staan we soms wat langer stil bij een bepaalde verblijfsgrond.

Na deze vorming

  • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
  • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
  • herken je de meest voorkomende procedure- en verblijfsdocumenten
  • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
  • kan je een eerste inschatting maken in welke situaties het ontvangen van OCMW-steun een risico vormt voor het verblijfsrecht
  • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties in het vreemdelingenrecht
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen.

Zoek je een meer beknopte vorming over verblijfsgronden en -documenten? Bekijk dan het aanbod ‘Inleiding verblijfsrecht’.

Meer informatie

Vragen

Feedback 

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-
-

Adres

Hasselt
Zaal Ottenbourgs - 0B5 - VAC Hasselt
Kon. Astridlaan 50
3500Hasselt

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €100
profit organisatie: €200

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Dirk Van Daele en Sisca Rissland