Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Welke verblijfsbescherming en welke sociale rechten krijgen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in ons land, en hoe kunnen zij hun rechten uitoefenen?

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voor deelname aan deze vorming is basiskennis van de verschillende soorten verblijfsstatuten en -documenten aangewezen. De vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’ kan interessant zijn als voorbereiding.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) hebben recht op specifieke beschermingsmechanismen (zoals de voogdij) en een bijzondere verblijfsprocedure. In andere verblijfsprocedures genieten NBMV extra waarborgen.

Deze vorming behandelt niet enkel die beschermingsmechanismen en de verblijfsprocedures, maar ook de sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen komen aan bod. We bespreken onder meer het specifieke opvangtraject dat NBMV afleggen, OCMW-steun, kinderbijslag, onderwijs, gezondheidszorg, gezinshereniging, reizen, …

Na deze vorming:

  • weet je wie als NBMV geïdentificeerd kan worden en hoe de leeftijd wordt vastgesteld
  • ken je de taken van de voogd en Dienst Voogdij
  • kan je de meest voorkomende verblijfsprocedures die NBMV doorlopen en de bijpassende documenten onderscheiden
  • kan je de verschillende stappen onderscheiden in het opvangtraject dat NBMV doorlopen
  • weet je wie met de NBMV gezinshereniging kan aanvragen
  • ken je de basisprincipes van de verschillende sociale rechten.

Meer informatie

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Adres

Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70
VAC Gent, zaal - 04.05 - Corneel Heymans
9000Gent

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €50
profit organisatie: €100

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Sarah Den Haese en Elisa De Corte