Als je een opleiding 'leren en werken' volgt (ook wel alternerend leren genoemd), dan ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning voor het onderdeel werken.

  • Als je als minderjarige een contract wilt ondertekenen in het kader van leren en werken, doet je verblijfsrecht er niet toe. Je mag in onwettig verblijf zijn op het moment van je inschrijving.  
  • Als je als meerderjarige wil instappen in een traject leren en werken, moet je een wettig verblijf en toelating tot de arbeidsmarkt hebben op het moment van je inschrijving. 

De vraag rijst wat er gebeurt als een minderjarige meerderjarig wordt of als een meerderjarige tijdens zijn opleiding 'leren en werken' zijn verblijfsrecht verliest. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) interpreteert de wettelijke bepalingen als volgt:

  • Als je als minderjarige in het traject instapte, kan je ook als meerderjarige, vrijgesteld van gecombineerde vergunning, verder blijven werken tot het einde van je opleiding. Ongeacht of je een verblijfsrecht hebt of niet.
  • Als je als meerderjarige met een verblijfsrecht en toelating tot de arbeidsmarkt in het traject instapte en je verliest je verblijfsrecht of toelating tot de arbeidsmarkt, mag je verder blijven werken tot het einde van je opleiding zonder gecombineerde vergunning. Je moet wel over een wettig verblijf beschikken bij aanvang van de overeenkomst.