Arbeidsrechtbank Brussel - 17/1762/A - 8-02-2018

Samenvatting

De rechtbank stelt vast dat de bestreden beslissing niet individueel gemotiveerd is, zodat zij alleen al om deze reden niet naar recht verantwoord is.
 
In het kader van de procedure mocht de rechtbank evenmin van Fedasil vernemen waarin de opportuniteit gelegen is van het niet verder opvangen van een gezin van meervoudige asielzoekers met minderjarige kinderen. Dit gezin verblijft sinds 07/10/15 onafgebroken in het opvangnetwerk, zodat er geen indiciën zijn dat het zelfredzaam is daarbuiten.
 
In afwachting van de behandeling van hun beroep tegen de beslissing dd. 16/10/17 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn de eisende partijen legaal op het Belgisch grondgebied, zodat zij als gezin met thans nog steeds één minderjarig kind geen recht hebben op materiële hulp met toepassing van artikel 60 van de Opvangwet.
 
De rechtbank oordeelt dat in deze het hoogste belang van de minderjarige primeert (artikel 37 van de Opvangwet), zodat deze verder door Fedasil dient te worden opgevangen samen met zijn gezin.