Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen - ondergrens voor arbeidsmigratie

Op 1 maart 2020 werd het gewaarborgde gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) geïndexeerd. Voor categorieën arbeidsmigranten waarvoor geen specifieke loonvoorwaarde voorzien is, geldt het GMMI als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen. Dit is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen. Dit is een ondergrens: als er in een bepaalde sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.

Op 1 maart 2020 werd dit bedrag geïndexeerd. Voortaan bedraagt het gewaarborgde gemiddeld maandelijks minimuminkomen 1.625,72 euro bruto per maand in plaats van 1.593,81 euro.