Meervoudige asielaanvraag verdient volwaardig beroep

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde dat het niet-schorsend annulatieberoep tegen de niet-inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag geen daadwerkelijk rechtsmiddel is. Het RvV arrest nr. 118.156 van 31 januari 2014 trekt een parallel met de situatie van een asielaanvraag uit een 'veilig herkomstland'. Het Grondwettelijk Hof arrest nr. 1/2014 van 16 januari 2014 vernietigde het niet-schorsend annulatieberoep tegen de niet-inoverwegingname van een asielaanvraag uit een veilig herkomstland. Daardoor zou het een schorsend beroep in volle rechtsmacht worden. Volgens de RvV moet ook een beroep tegen een niet-inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag een beroep in volle rechtsmacht zijn met schorsend effect.

In beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid vorderde de advocaat van een Iraanse asielzoeker de schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een tweede asielaanvraag. Hij riep hierbij o.a. de schending in van artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke behandeling) en artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel).

De RvV meent dat meervoudige asielaanvragers zich op dit vlak in een parallelle juridische situatie bevinden met asielzoekers uit een veilig herkomstland. De RvV schorst bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van de beslissing tot weigering van inoverwegingname van de meervoudige asielaanvraag.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen