Nieuwe verblijfskaarten begunstigden terugtrekkingsakkoord bewijzen wettig verblijf voor nationaliteitsaanvraag

De M kaart en de M kaart voor duurzaam verblijf voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, worden allebei opgenomen in artikel 3 en 4 van het koninklijk besluit (KB) van 14 januari 2013 tot uitvoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Zij worden dus aanvaard als bewijs van een wettelijk verblijf in de zin van artikel 7bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit:

  • van meer dan drie maanden voorafgaand aan de nationaliteitsaanvraag;
  • van onbeperkte duur op het moment van de nationaliteitsaanvraag.

Daarnaast wordt ook de bijlage 56, die wordt afgegeven als bewijs van de aanvraag van de M kaart door begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, opgenomen in artikel 4 van het KB van 14 januari 2013. De bijlage 56 wordt dus aanvaard als bewijs van wettelijk verblijf voorafgaand aan de nationaliteitsaanvraag.