UNHCR richtlijn Afghanistan geeft specifieke risicogroepen kans op nieuwe asielaanvraag

Vluchtelingenwerk en CIRÉ hebben een nota gepubliceerd over de nieuwe richtlijnen van UNHCR over de beoordeling van asielaanvragen van Afghanen.

De nota van Vluchtelingenwerk en CIRÉ richt zich tot begeleiders en advocaten die (uitgeprocedeerde) Afghaanse asielzoekers bijstaan. Op basis van de nieuwe richtlijnen van UNHCR over Afghanistan bestaat er volgens deze twee organisaties een reële kans dat de Belgische asielinstanties voor bepaalde groepen een nieuwe asielaanvraag in overweging zullen nemen. De nota geeft informatie over het risicoprofiel van kinderen, meisjes en vrouwen en jongens en mannen die in de leeftijd zijn om gedwongen gerekruteerd te worden en te strijden. De nota gaat ook in op een eventueel intern vluchtalternatief en hoe een nieuwe asielaanvraag voor te bereiden.

Let op: enkel verwijzen naar het bestaan van nieuwe UNHCR-richtlijnen is onvoldoende om te gelden als nieuw element. Bij elke nieuwe aanvraag moet men elementen uit de richtlijnen individualiseren. Asielzoekers moeten aantonen dat zij onder een bepaald profiel vallen en risico lopen op vervolging of ernstige schade bij een eventuele terugkeer naar Afghanistan.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen