Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Ongeloofwaardig asielrelaas
bevestigende beslissing tot weigering van verblijf
asielzoekers afkomstig van zelfde regio
zelfde asielverhaal
geen bewijs fraude
nota's interviewer
nota's advocaat
gebrekkige motivering
Taalgebruik
proceduretaal
taal verzoekschrift
art. 51/4 § 3 Vreemdelingenwet
beperkte interpretatie
art. 3 KB van 19 mei 1993
strijdigheid met art. 51/4 § 3 Vreemdelingenwet
cassatie
Niet-begeleide minderjarige
verblijf bij grootouder
asielzoeker
code 207
OCMW feitelijke verblijfplaats
onbevoegd
niet-begeleide minderjarige
aankomstverklaring
legaal verblijf
recht op OCMW-steun
territoriale bevoegdheid
OCMW feitelijke verblijfplaats
(Derin) Associatiebesluit nr. 1/80
Verblijfsrecht samenhangend met het recht van vrije toegang tot arbeid
Turks staatsburger ouder dan 21 jaar die niet meer ten laste is van zijn ouders
Strafrechtelijke veroordelingen
Voorwaarden voor verlies van verkregen rechten