Soepele visumvoorwaarden voor bepaalde landen

In het kort

Als derdelander heb je meestal een visum nodig om voor een kort verblijf naar België te komen. Voor bepaalde landen gelden soepeler visumvoorwaarden voor een kort verblijf. De Europese Unie sloot met die landen akkoorden.

Om welke landen gaat het?

Er gelden soepele visumvoorwaarden als je onderdaan bent van één van deze landen:

Albanië (sinds 1 januari 2008)Armenië (sinds 1 januari 2014)Azerbeidzjan (sinds 1 september 2014)Belarus (sinds 1 juli 2020)
Bosnië en Herzegovina (sinds 1 januari 2008)Georgië (sinds 1 maart 2011)Kaapverdië (sinds 1 december 2014 en verdere versoepeling sinds 1 juli 2022)Noord-Macedonië (sinds 1 januari 2008)
Moldavië (sinds 1 juli 2013)Montenegro (sinds 1 januari 2008)Oekraïne (sinds 1 juli 2013)Russische Federatie (sinds 1 juni 2007) - volledig opgeschort sinds 12 september 2022
Servië sinds 1 januari 2008   

Aanvraag van het visum

De procedure voor de aanvraag van het visum is bijna dezelfde als de procedure voor andere derdelanders.

Er gelden bijzondere regels voor het bewijs van het doel van de reis. De bewijsstukken die de aanvrager moet voorleggen worden per categorie burgers opgesomd in de overeenkomst. De diplomatieke of consulaire post mag alleen die documenten vragen en dus geen andere of bijkomende bewijsstukken.

Bij de aanvraag controleer je ook best of er een visumvrijstelling is volgens recentere akkoorden.

Meervoudige visa

Bepaalde categorieën burgers kunnen een meervoudig visum met een geldigheidsduur van 1 tot 5 jaar krijgen. Dat staat in alle akkoorden. Een meervoudig visum is een visum dat verschillende keren kan gebruikt worden in een bepaalde periode, zonder dat het totaal van de opeenvolgende verblijven in de Schengenruimte in die periode meer dan 90 dagen per 180 dagen bedraagt.

Wil je weten wie in aanmerking komt voor een meervoudig visum en van welke geldigheidsduur? Klik onderaan de pagina op de overeenkomst die van toepassing is.

Behandelingskost

De akkoorden vermelden per categorie van burger wat de behandelingskosten zijn van de visumaanvraag. Voor een aantal categorieën gebeurt de visumbehandeling volledig gratis. Dat is zo voor deze naaste familieleden: echtgenoot, kind, kleinkind, adoptiekind, ouder, grootouder en voogd.

Wil je weten welk tarief van toepassing is? Klik dan op de overeenkomst die van toepassing is.

Duur van de behandeling van een visumaanvraag

De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten nemen binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de visumaanvraag en alle bewijsstukken een beslissing over de visumaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden tot 30 kalenderdagen wanneer meer onderzoek nodig is. In dringende gevallen kan de termijn beperkt worden tot 3 werkdagen of minder.

Het toekennen van een toeristenvisum is geen recht. Zelfs als je alle nodige documenten voorlegt, dan kan het visum geweigerd worden. Tegen de weigering van de visumaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken kan je een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen.

Vrijstelling van de visumplicht

Je bent vrijgesteld van de visumplicht in één van de volgende gevallen:

 • je hebt een geldig diplomatiek paspoort
 • je hebt een biometrisch paspoort uit 
  • Macedonië (sinds 19-12-2009)
  • Montenegro (sinds 19-12-2009)
  • Servië (sinds 19-12-2009)
  • Albanië (sinds 15-12-2010)
  • Bosnië-Herzegovina (sinds 15-12-2010)
  • Moldavië (28-04-2014)
  • Georgië (sinds 28-03-2017)
  • Oekraïne (11-06-2017)
  • Kosovo (01-01-2024).

Bij een vrijstelling mag je maximum 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen verblijven in het Schengengebied zonder visum. 

Duur van verblijf

Je mag maximum 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen in het Schengengebied verblijven, tenzij de visumsticker een kortere periode vermeldt. Gedurende deze periode mag je vrij in België en in de andere Schengenlidstaten verblijven, tenzij de geldigheid van het visum beperkt is tot het Belgisch grondgebied.

Vandaag bestaat het Schengen­gebied uit 29 landen: 25 EU-lidstaten (alle EU-lidstaten met uitzondering van Cyprus en Ierland) en de 4 leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Lees meer.

Je moet altijd rekening houden met de toegestane gebruiksduur van de visumsticker. Je moet in ieder geval terugkeren voordat de gebruiksduur van het visum vervalt.

Aanmeldingsplicht na binnenkomst

Als je niet in een hotel of pension verblijft, dan moet je binnen de 3 werkdagen na aankomst in België een aankomstverklaring (bijlage 3) afhalen bij de gemeente. 

Op de aankomstverklaring staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Voor de berekening van de uiterste datum kijkt de gemeente naar de datum van de binnenkomststempel in het paspoort. Vanaf die datum telt men de verblijfsduur op die op de visumsticker staat.

Wat als je geen binnenkomststempel in je reisdocument hebt? Dan is er een vermoeden dat je niet legaal op het grondgebied verblijft. Je kan dat vermoeden van illegaal verblijf weerleggen als je geloofwaardige bewijsmiddelen voorlegt. Bijvoorbeeld een bewijs van een verblijf in een land buiten het Schengengebied, of een reisbiljet op naam. Je wordt doorverwezen naar de Grensinspectie van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Grensinspectie ontvangt je op afspraak. 

 • Als het resultaat van het onderzoek negatief is, dan geeft de Grensinspectie een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) af. 
 • Bij een positief resultaat geeft de Grensinspectie een formulier af waarin de voorgelegde bewijsstukken worden goedgekeurd. De Grensinspectie plaatst dan een speciale binnenkomststempel in het reisdocument. Op basis daarvan levert de gemeente een aankomstverklaring af.

Verlenging van het visum

In principe wordt een kort verblijf niet verlengd. Er is eenuitzondering bij overmacht. Als je wegens overmacht het Schengengrondgebied niet tijdig kan verlaten, dat wil zeggen binnen de geldigheidstermijn van het visum, dan verlengt het gastland het visum kosteloos tot een terugkeer mogelijk is.

Verlenging wegens overmacht staat in het akkoord met elk land. Alleen in het akkoord met Macedonië staat dat een kosteloze verlenging naast overmacht ook mogelijk is om humanitaire redenen, ernstige beroepsredenen of persoonlijke redenen.