Verplichte aanmelding na aankomst in België

Verplichte aanmelding na aankomst in België

In principe moet je als derdelander je aanwezigheid melden bij de gemeente van je verblijfplaats binnen de drie werkdagen na je aankomst in België. De gemeente geeft je dan onmiddellijk een bijlage 3 ('aankomstverklaring'). Derdelands familieleden van Unieburgers hebben een aparte regeling met de bijlage 3ter ('melding van aanwezigheid') en dienen zich aan te melden binnen de 10 werkdagen. 

Je bent niet verplicht je aanwezigheid te melden:

  • als je logeert in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op reizigers
  • als je tijdens je reis in België opgenomen wordt voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verplegingsinrichting
  • als je aangehouden bent en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij gedetineerd bent

Als je je aanwezigheid niet meldt, kan de DVZ je een administratieve geldboete opleggen van 200 euro. In de praktijk maakte de DVZ nog geen gebruik van deze mogelijkheid. Op de aankomstverklaring staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Voor de berekening van de uiterste datum kijkt de gemeente naar de datum van de binnenkomststempel in het paspoort. Vanaf die datum telt men de verblijfsduur op die op de visumsticker staat. Of een verblijfsduur van drie maanden in geval van visumvrijstelling.

Als de gemeente niet onmiddellijk een aankomstverklaring kan afgeven, dan krijg je een bijlage 15 die geldig is gedurende 15 dagen.

Wat als je geen binnenkomststempel in je reisdocument hebt? 

Dan is er een vermoeden dat je niet legaal op het grondgebied verblijft. Je kan dat vermoeden van illegaal verblijf weerleggen als je geloofwaardige bewijsmiddelen voorlegt. Bijvoorbeeld een bewijs van een verblijf in een land buiten de Schengenzone, of een reisbiljet op naam. Je wordt doorverwezen naar de Grensinspectie van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Grensinspectie ontvangt je op afspraak. Als het resultaat van het onderzoek negatief is, dan geeft de Grensinspectie een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) af. Bij een positief resultaat geeft de Grensinspectie een formulier af waarin de voorgelegde bewijsstukken worden goedgekeurd. De Grensinspectie plaatst dan een speciale binnenkomststempel in het reisdocument. Op basis daarvan levert de gemeente een aankomstverklaring af.