Gezinsbijslag geregionaliseerd: gevolgen voor terugbetalingsplafond OCMW-steun

Op 1 januari 2019 werd de bevoegdheid inzake gezinsbijslag overgedragen aan de gemeenschappen. Ten gevolge daarvan publiceerde de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 25 januari 2019 een omzendbrief over de gevolgen van die wijziging voor het terugbetalingsplafond wat de kosten van maatschappelijke dienstverlening betreft.

Wie geen recht heeft op gewaarborgde gezinsbijslag, kan het recht openen op ‘equivalent gewaarborgde gezinsbijslag’. In dit geval wordt de financiële steun uitgekeerd door het OCMW als maatschappelijke dienstverlening verhoogd met het bedrag van de gezinsbijslag.

Voorwaarden

De omzendbrief omschrijft onder welke voorwaarden het bedrag van de maatschappelijke dienstverlening verhoogd wordt met het bedrag van de gezinsbijslag:

  • De betrokkene geniet effectief het recht op maatschappelijke dienstverlening.
  • In het sociaal dossier zit de ongunstige beslissing van de bevoegde gezinsbijslaginstelling omtrent de toekenning van de gezinsbijslag.
  • Het betreft ten minste één minderjarig kind. Indien het een meerderjarig kind betreft, zal de Belgische Staat de gewaarborgde gezinsbijslag niet ten laste nemen.
  • De begunstigde van de maatschappelijke dienstverlening is niet de minderjarige zelf.

Het te hanteren bedrag

De regionalisering van de gezinsbijslag heeft als gevolg dat in de verschillende deelentiteiten verschillende bedragen van gezinsbijslag naast elkaar bestaan. De locatie van het OCMW dat de begunstigde maatschappelijke dienstverlening verleent, bepaalt met welk bedrag de maatschappelijke dienstverlening verhoogd wordt. Dit is niet steeds dezelfde deelentiteit van verblijf van de begunstigde.

Het te bepalen bedrag van de gezinsbijslag

Voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 voorziet de POD MI dat het maximale bedrag gelijk is aan dat van de vroegere gewaarborgde gezinsbijslag.

Voor kinderen geboren na 1 januari 2019, moeten de bedragen gehanteerd worden van de entiteit wiens grondgebied het OCMW bedient.