Oekraïne: belastingaangifte voor ontheemde of gastgezin

In het kort

Als je ontheemde bent uit Oekraïne en in 2023 in België hebt gewerkt, dan moet je een belastingaangifte indienen. Ingeschrevenen in het vreemdelingenregister die een papieren aangifte willen doen, moeten dit doen uiterlijk op 30-6-2024. Ingeschrevenen in het wachtregister hebben tot uiterlijk 22-11-2024. Voor het bewijs van verwantschap en personen ten laste kan de fiscus zich naast het rijksregister ook baseren op voorgelegde documenten en de feitelijke situatie. Ontheemden die in 2023 bij gastgezinnen verbleven, zijn fiscaal niet ten laste van dat gezin. Het gastgezin moet de ontheemde dan ook niet op de belastingaangifte als ten laste vermelden.

Belastingaangifte als ontheemde uit Oekraïne

Fiscaal inwoner

Sta je ingeschreven in het vreemdelingenregister (bijvoorbeeld als tijdelijk beschermde), dan word je beschouwd als fiscale inwoner van België en moet je een aangifte in de personenbelasting doen. Wil je een papieren aangifte doen dan moet deze ten laatste op 30 juni 2024 toekomen bij de FOD Financiën. 

Fiscaal niet-inwoner

Sta je ingeschreven in het wachtregister (bijvoorbeeld als verzoeker om internationale bescherming), dan moet je een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen. Hiervoor heb je tijd tot 22 november 2024.

 

Bewijs verwantschap partner of kinderen

Om als verwant beschouwd te kunnen worden, baseert de fiscus zich in de regel op het rijksregister. 

Oekraïners hebben de mogelijkheid om de verwantschap op verklaring te registreren.  De praktische implementatie hiervan werd verder uitgewerkt in instructies zowel met betrekking tot de burgerlijke staat  als tot de afstammingsband . Zo'n registratie op verklaring kan zeker nuttig zijn voor de belastingaangifte, zowel voor de huwelijksband als voor de kinderen ten laste. De fiscus baseert zich immers ook op deze verklaarde informatie in het rijksregister.

Zelfs als er geen registratie is gebeurd, maar je de verwantschapsband wel kan aantonen met een huwelijksakte of geboorteakte, dan nog raden we aan om op de belastingaangifte de werkelijke toestand op te geven. De fiscus kan rekening houden met de documentatie die je voorlegt en de concrete situatie waarin je je bevindt, zoals onder meer de onmogelijkheid om een apostille te bekomen. Ook de FOD Financiën is, omwille van het de plano-principe  immers bevoegd om autonoom rekening te houden met buitenlandse documenten. Eenzelfde principe is opgenomen in de FAQ van de FOD Financiën met betrekking tot de partner of kinderen in het buitenland, waar de nodige documenten aan de belastingaangifte kunnen worden toegevoegd en zelfstandig door de FOD zullen worden beoordeeld:

“Een eventuele partner en kinderen in het buitenland kunnen opgenomen worden in de belastingaangifte. Hiervoor moeten wel de nodige documenten aangeleverd worden voor deze personen: geboorteakte, identiteitskaart, huwelijksakte …”

 

Belastingaangifte als gastgezin voor ontheemden

Was je in 2023 gastgezin voor ontheemden uit Oekraïne? Deze ontheemden worden niet beschouwd als ten laste van jou. Je geeft ze dus ook niet zo aan op je belastingaangifte. De vergoeding die je ontvangt voor de kosten van de huisvesting zijn ook niet belastbaar, voor zover het gaat om een redelijke vergoeding voor gemaakte extra kosten en niet om een verdoken huurprijs of een vergoeding voor geleverde prestaties. Kreeg je een voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk dan goed na of deze gegevens correct zijn.

Verwante thema's