Wie kan een gewone bankrekening openen?

In het kort

Een gewone bankrekening is geen recht. Banken kunnen dit weigeren en de ombudsfin kan slechts bemiddelen, ook als je rekening geblokkeerd is. Heb je een precair verblijfsrecht overweeg dan een basisbankdienst. Dit is een recht en een beslissing van ombudsfin is in dat geval bindend.

De bank moet bereid zijn om je als klant te aanvaarden

Een bank is vrij om je al dan niet als klant te aanvaarden. Als ze weigert, hoeft ze daarvoor geen reden op te geven. Ook wie minder begunstigd is, kan een rekening geweigerd worden.

Banken moeten wel de antidiscriminatiewetgeving respecteren. Vermoed je dat de rekening geweigerd wordt omdat je afkomstig bent uit een bepaald land of behoort tot een bepaalde etnische groep of religie? Hier vind je de verschillende discriminatiegronden, hoe je bewijzen kan verzamelen en hoe je een klacht indient.

Als de bank niet bereid is om je als klant te aanvaarden, overweeg dan om een basisbankdienst te vragen. Elke consument die in de Europese Unie verblijft, heeft er recht op.

De bank moet je kunnen identificeren

Bij de beoordeling van een nieuwe klant zijn banken verplicht de regels inzake antiwitwaspraktijken en antiterrorismefinanciering te respecteren. Elke bank is daarom verplicht om de identiteit van zijn klanten te kennen. Je kan volgende documenten gebruiken:

Let op! 

  • Als je adres niet vermeldt staat op je identiteitsbewijs, zal de bank je een officieel document vragen waarop je adres vermeld staat.
  • De geldigheidstermijn mag niet verstreken zijn. Als de termijn verstrijkt en zal de bank je een nieuw geldig document vragen. Kan je dit niet voorleggen dan wordt je basisbankrekening mogelijks geblokkeerd <deze tekst is LINK naar die info>. 
  • Ook wanneer een document wordt ingetrokken of geannuleerd kan je rekening geblokkeerd worden. Banken hebben toegang tot het Rijksregister.
  • Een bank is niet verplicht om in alle omstandigheden de opgesomde documenten te aanvaarden. Lees hier de regelgeving over de identificatie.

Advies voor wie geen geldige elektronische verblijfskaart heeft

Stort niet onmiddellijk geld op de rekening. Je wacht daarmee best tot het hoofdkantoor de documenten die je voorlegde heeft goedgekeurd. Anders loop je het risico dat de bank de rekening opnieuw afsluit en je geld geblokkeerd raakt. Om de rekening te deblokkeren zal de bank je identiteits- of verblijfsdocumenten vragen die je vermoedelijk niet bezit. Als het niet lukt, kan je een klacht indienen.

De bank moet het risico op misbruik kunnen inschatten

Bij de beoordeling van een nieuwe klant zijn banken verplicht de regels inzake antiwitwaspraktijken en antiterrorismefinanciering te respecteren.

Banken maken van elke cliënt een profiel. Ze verzamelen onder meer je identiteitsgegevens, informatie over je beroepsactiviteit en je inkomsten. Elke bank is ook verplicht om te weten waarvoor je de rekening zal gebruiken. Al deze informatie moet haar toelaten om er op toezien dat haar diensten niet misbruikt worden voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Deze verplichting wordt haar opgelegd door de antiwitwaswetgeving. Als ze misbruik vermoedt of als het risico te groot is, kan ze je de rekening weigeren. 

Banken monitoren hun rekeningen. Een verdachte transactie is bijvoorbeeld een betaling of overschrijving die niet strookt met je cliëntenprofiel.

Meer info