Tenlasteneming derdelands student (bijlage 32)

In het kort

Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) voor het verblijf van een derdelands student is een contract tussen de garant en de Belgische staat. Hiermee neem je als garant bepaalde kosten ten laste en kan de student voldoende bestaansmiddelen bewijzen.

De garant is hiermee verplicht om aan de Belgische staat of elk bevoegd OCMW de schulden van de student te betalen.

Voor een derdelander die voor een kort verblijf naar België komt, spreken we over een andere verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis). Beide mogen niet verward worden.

Wie kan garant zijn?

Je kan niet zomaar een student ten laste nemen als garant. Dit kan enkel door een natuurlijke, meerderjarige of ontvoogde persoon en je tot één van deze categorieën behoort

 • Belg
 • Unieburger met verblijfsrecht van meer dan 3 maanden in België of in een andere lidstaat
 • derdelander met verblijfsrecht van onbepaalde duur in België of een andere lidstaat
 • familielid tot de derde graad in België of buitenland zonder toevoeging van verblijfsvoorwaarde: de verwantschapsband moet aangetoond worden met geboorteakten of andere officiële documenten die indien nodig gelegaliseerd / geapostilleerd zijn

Hoogte netto-inkomen garant

Als garant moet je netto-inkomen minstens gelijk zijn aan de som van

 • 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste / categorie 3’:

2.089,55 euro netto/maand

 • het maandelijks minimumbedrag waarover een derdelands student moet kunnen beschikken: 803 euro voor academiejaar 2024 - 2025 

Hierdoor moet een garant momenteel minstens kunnen beschikken over bovenstaand maandelijks minimum netto-inkomen vermeerderd met 803 euro voor elke student ten laste.

Bewijs netto-inkomen garant

Het inkomen van je partner of echtgenoot telt niet mee. Een garant is per definitie één individu.

Bij het beoordelen van jouw bestaansmiddelen:

 • wordt rekening gehouden met de aard en regelmatigheid
 • worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name OCMW-steun, gewaarborgde gezinsbijslag en de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen
 • worden de werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen.

Ben je werknemer? Dan moet je alle volgende documenten overmaken:

 • minimum 3 recente loonfiches 
 • arbeidscontract dat nog minstens geldig is voor één academiejaar of de duur van het geplande verblijf of een werkgeversattest dat het type en de effectieve duur van het arbeidscontract verduidelijkt

Woon je als garant zelf in het buitenland? Dan bewijs je dit aan de hand van gelijkwaardige officiële documenten die door de bevoegde Belgische consulaire post geverifieerd worden, waarna 'voldoende solvabiliteit' aangebracht wordt op de bijlage 32. Zonder deze vermelding 'voldoende solvabiliteit' zal de bijlage 32 niet aanvaard worden.

Ben je zelfstandige? Dan moet je alle volgende documenten overmaken:

 • een kopie van het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting
 • het bewijs van de betaling van sociale bijdragen
 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als het beroep dat vereist

Reikwijdte tenlasteneming student

De garant verbindt zich tegenover de Belgische Staat voor de duur van het voorgenomen verblijf en 12 maanden nadien. Het gaat om deze kosten:

 • kosten van verblijf
 • medische zorgen
 • studie
 • repatriëring

Als garant moet je niet instaan voor schulden aan privébedrijven, zoals elektriciteitsfacturen, internetkosten etc.

Duur tenlasteneming garant

De duur van de tenlasteneming kan gekozen worden: 

 • de duur van het academiejaar
 • de volledige opleidingscyclus (bachelor, master, specialisatie, doctoraat, mobiliteitsprogramma)
 • 12 maanden in het kader van de zoektocht naar werk of het opstarten van een zelfstandige activiteit na afloop van de studies (het zoekjaar)

Elke tenlasteneming geldt telkens voor de gekozen duur vermeerderd met 12 maanden.

Procedure tenlasteneming

Verblijf je in België, dan ga je naar je gemeente met alle inkomstenbewijzen. Deze verifieert of je de bijlage 32 mag ondertekenen (zie 'wie mag garant zijn') en legaliseert de handtekening. Daarna stuurt de gemeente de bewijsstukken en ondertekende bijlage 32 door naar DVZ die je solvabiliteit onderzoekt en bevestigt. 

Als je garant bent en in het buitenland verblijft, dan ga je naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Daar vul je de verbintenis tot tenlasteneming in en bezorg je de nodige inkomstenbewijzen. De Belgische diplomatieke of consulaire post oordeelt dan of de garant voldoende solvabel is en vermeldt 'voldoende solvabiliteit' op de bijlage 32.

Heb je een tenlasteneming ondertekend voor een volledige opleidingscyclus, dan hoeft de gemeente bij het jaarlijkse hernieuwen van het verblijfsrecht van de student niet steeds jouw solvabiliteit opnieuw te onderzoeken. Uitzondering hierop is indien de student van opleiding of cyclus wisselt of er gewerkt wordt met een tenlasteneming per opleidingsjaar. In dat geval zal de gemeente (en niet de DVZ) instaan voor het onderzoek naar de solvabiliteit van de garant.