In het kort

Als je in België als derdelander een verblijfsrecht krijgt op basis van studies, dan wordt je studie geacht je hoofdbezigheid te zijn. Je kan werken als werknemer, maar tijdens het schooljaar geldt een beperking van 20 uur per week. Om te werken als zelfstandige moet je een beroepskaart aanvragen.

Daarnaast zijn er aparte regels voor verplichte stageshet traject ‘leren en werken’ of werken tijdens een zoekjaar na afstuderen

Opgelet! Deze regels staan los van het statuut van jobstudent. Ook derdelands studenten kunnen gebruik maken van het fiscaal gunstige regime voor studentenarbeid, als zij aan de voorwaarden om te werken als jobstudent voldoen en binnen de beperkingen van hun toegang tot de arbeidsmarkt zoals hieronder besproken. Je kan als derdelands student echter ook een normale arbeidsovereenkomst tekenen binnen deze beperkingen.

Werken als werknemer

Werken tijdens het schooljaar

Als student kan je tijdens het schooljaar werken met je elektronische A-kaart. Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning, maar je mag maximum 20 uur per week werken, omdat je studie je hoofdbezigheid moet zijn. Enkel als je je verblijfsrecht in België hebt gekregen op basis van studies, kan je van deze bepaling gebruik maken.

Als je met een studentenvisum naar België bent gekomen en een bijlage 15 kreeg in afwachting van de afgifte van je elektronische A kaart, ben je ook vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Werken tijdens de schoolvakanties

Tijdens de officiële schoolvakanties kan je werken met je elektronische A kaart. Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning en de beperking van 20 uur per week geldt niet. Enkel als je je verblijfsrecht in België hebt gekregen op basis van studies, kan je van deze bepaling gebruik maken.

Elke onderwijsinstelling houdt een kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie. Daarnaast beslist de onderwijsinstelling zelf of ze nog andere vakanties inlast. De lengte van deze vakanties, en dus van de periode waarin je meer dan 20 uur mag werken, hangt af van de onderwijsinstelling waaraan je studeert. 

Als je met een studentenvisum naar België bent gekomen en een bijlage 15 kreeg in afwachting van de afgifte van je elektronische A kaart, ben je ook vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken.

Werken als zelfstandige

Je kan werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

Je kan een beroepskaart aanvragen van zodra je een elektronische A kaart of een bijlage 15 in afwachting van de aflevering van je elektronische A kaart hebt.