Wanneer ben je een grensarbeider?

Je werkt in loondienst in België, maar woont in een buurland. De buurlanden zijn Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Groot-Brittannië. Je keert dagelijks of tenminste eenmaal per week terug naar dat buurland.

Je bent Unieburger

Een Unieburger is een onderdaan van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. 

Verblijfsrecht

Je moet alleen je Unieburgerschap bewijzen om België binnen te komen.

Je meldt je bij je eerste aankomst bij de gemeente van de plaats waar je werkt. De gemeente geeft je een bijlage 15. De bijlage 15 dekt je verblijf in België voor de duur van je tewerkstelling. De gemeente schrijft je niet in in het vreemdelingenregister.

Als je definitief vertrekt, dan lever je de bijlage 15 in bij de gemeente waar je werkt.

Tewerkstelling

Je bent vrijgesteld van arbeidskaart.

Je bent derdelander

Ben je onderdaan van een ander land dan een EU-land, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein? Dan ben je een derdelander.

Verblijfsrecht

Je mag België binnenkomen met een geldige verblijfsvergunning van het buurland en een geldig reisdocument, zo nodig met een visum geldig voor meerdere reizen.

Je meldt je bij je eerste aankomst bij de gemeente van de plaats waar je werkt. De gemeente kijkt de documenten na en geeft je een bijlage 15. De bijlage 15 dekt je verblijf in België voor de duur van je tewerkstelling. De gemeente schrijft je niet in in het vreemdelingenregister.

Als je definitief vertrekt, dan lever je de bijlage 15 in bij de gemeente waar je werkt. 

Tewerkstelling

Aangezien je geen verblijfsrecht vraagt in België vraagt je werkgever een arbeidskaart (en geen gecombineerde vergunning) aan, ook als je voor meer dan 90 dagen komt werken, tenzij je valt onder één van de uitzonderingscategorieën en je vrijgesteld bent van arbeidskaart, bijvoorbeeld omdat je de echtgenoot van een Belg of Unieburger bent. 

Je werkgever vraagt voor zichzelf een arbeidsvergunning aan voor jouw tewerkstelling. Er volgt een arbeidsmarktonderzoek, tenzij je bent vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor hooggeschoold en leidinggevend personeel.

Als de arbeidsvergunning voor de werkgever wordt toegestaan, dan krijg je als werknemer een arbeidskaart.