In het kort

Als je geen wettig verblijf hebt, kan je in principe niet werken. Op deze regel bestaan slechts uitzonderingen voor verplichte stages en in het kader van het traject ‘leren en werken’.

Algemene regel: verbod op tewerkstelling

Als je geen wettig verblijf hebt, kan je niet werken. 

Noch als loontrekkende, noch als zelfstandige. Je kan geen gecombineerde vergunning of beroepskaart aanvragen.

Uitzonderingen

Verplichte stages in België

Als je als student een verplichte stage moet doen in België voor je studies in België, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (dit zijn de EU-lidstaten aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland, doet het er niet toe of je een wettig verblijf hebt in België of niet. Lees hier meer over de regelgeving voor stagiairs.

Leren en werken

Als je als minderjarige een traject ‘leren en werken’ (ook wel alternerend leren genoemd) wil starten, doet je verblijfsrecht er niet toe. Je mag in onwettig verblijf zijn op het moment van je inschrijving. Lees meer over het traject ‘leren en werken’.