Verblijf na toekenning internationale bescherming

In het kort

De erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde geeft je recht op een beperkt verblijfsrecht in België. Na vijf jaar, te rekenen vanaf de bijlage 25 of 26, krijg je een onbeperkt verblijfsrecht. 

Verblijfsrecht

5 jaar beperkt verblijfsrecht

 • Vluchteling 

  Ongeveer één maand nadat de positieve beslissing door het CGVS werd betekend, ontvang je een vluchtelingenattest. Ook bij de toekenning van de status door de RvV, stuurt het CGVS je een vluchtelingenattest of vluchtelingencertificaat toe. Dit gebruik je om je aan te melden bij de gemeente van je verblijfplaats. 
  De gemeente schrijft je in in het vreemdelingenregister op de datum van de erkenningsbeslissing. 
  De gemeente geeft een A kaart af. Je attest van immatriculatie of oranje kaart wordt ingetrokken. Je A kaart is 5 jaar geldig vanaf de datum van de toekenning van de vluchtelingenstatus. Op de voorkant van de A kaart (nieuw model, uitgegeven sinds 11 oktober 2021) staat de vermelding 'XXB' onder de nationaliteit vermeld. 

 • Subsidiair beschermde 

  Als subsidiair beschermde meld je je aan bij de gemeente van je verblijfplaats met de beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij de toekenning van de status door de RvV, leg je de beslissing van de RvV voor. De gemeente schrijft je in in het vreemdelingenregister op datum van de toekenning van de beslissing tot toekenning van de status. De gemeente geeft een A kaart af. Deze is 1 jaar geldig vanaf de toekenning van de subsidiaire bescherming. Je attest van immatriculatie of oranje kaart wordt ingetrokken. Je A kaart wordt ambtshalve vernieuwd door de gemeente voor twee keer 2 jaar. 

Onbeperkt verblijf

 • Vluchteling

  Na vijf jaar, te rekenen vanaf het indienen van je verzoek om internationale bescherming (vanaf de afgifte van de bijlage 25 of 26), krijg je als erkend vluchteling een verblijf van onbeperkte duur. Je moet je op eigen initiatief tot de gemeente richten om je elektronische B kaart aan te vragen. De gemeente kan dit niet ambtshalve afleveren. Er moeten instructies gevraagd worden aan DVZ. 

 • Subisdiair beschermde

  Na vijf jaar, te rekenen vanaf het indienen van je verzoek om internationale bescherming (vanaf de afgifte van de bijlage 25 of 26), krijg je als subsidiair beschermde een verblijf van onbeperkte duur. Je moet je naar de gemeente gaan om je elektronische B kaart aan te vragen. Het dossier wordt ook hier overgemaakt aan DVZ voor instructie.
   

CGVS als burgerlijke stand voor erkend vluchtelingen en staatlozen

Aangezien erkend vluchtelingen geen contact kunnen opnemen met hun nationale overheden, fungeert het CGVS als burgerlijke stand. Je kan verschillende getuigschriften en documenten opvragen via de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS. 

De meeste documenten kan je schriftelijk opvragen per post, fax of mail via het daartoe bestemde formulier

 • getuigschrift van geboorte 
 • getuigschrift van huwelijk, als beide partners in België verblijven
 • getuigschrift van echtscheiding
 • getuigschrift van weduwschap
 • verklaring van de burgerlijke staat
 • kopie van gezinssamenstelling

De volgende documenten worden automatisch per post afgeleverd aan de erkende vluchteling:

 • Het vluchtelingenattest of vluchtelingencertificaat
 • Het getuigschrift van identiteit: Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de identiteitsgegevens in het wachtregister te laten aanpassen. 
 • Het getuigschrift van geboorte voor kinderen die ingeschreven staan op de bijlage 25/26 van één van de erkende ouders