Nieuws

RvV arrest nr. 143.635 van 20 april 2015 vernietigt het uitwijzingsbevel aan een Turkse werknemer wiens verblijfsrecht niet werd verlengd wegens arbeidsongeschiktheid. Dat is niet conform Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad (EEG-Turkije) van 19 september 1980.
Het CGVS kan nu ook de status van een vluchteling of subsidiair beschermde intrekken als hij een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, of als er redelijke gronden bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.