Nieuws

Sociale huur wordt losgekoppeld van inburgering. De taalbereidheidsvoorwaarde wordt omgevormd tot een taalkennisvereiste. Vanaf 1-11-2017 moeten nieuwe sociale huurders aantonen dat zij binnen 1 jaar na de huurovereenkomst taalniveau A1 voor Nederlands hebben.
Zowel in arrestnr. 182.381 van 16-02-2017 en arrestnr. 190.280 van 31-07-2017 erkent de RvV een Palestijn uit de Gazastrook als vluchteling. In beide arresten houdt de RvV rekening met de aanhoudende, dramatische humanitaire situatie in de Gazastrook en het gegeven dat Palestijnen in de praktijk niet kunnen terugkeren naar Gaza omdat de grensovergang met Rafah (Egypte) problematisch is.