Nieuws

De RvV oordeelt op 20-11-2017 in algemene vergadering dat het willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog is om aan te nemen dat er voor iedereen een reëel risico is op ernstige schade. Volgens Hof van Justitie arrest Elgafaji moet men evenwel rekening houden met persoonlijke omstandigheden die een verhoogd risico vormen op willekeurig geweld. In deze casus waren die er niet.
In arrest nr. 191.956 van 13-09-2017 stuurt de RvV de zaak terug naar het CGVS. Het CGVS kon niet aantonen dat er 'indertijd' geen reden was tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS kon ook geen verandering in de algemene veiligheidssituatie in Bagdad aantonen die voldoende ingrijpend is en een niet-voorbijgaand karakter heeft.
In een arrest van 22-06-2017 verduidelijkt de RvV de wettelijke regeling over het bewijs van verwantschap bij gezinshereniging, namelijk de toepassing van de regels op Somalische documenten.