Nieuws

Het KB is aangepast met terugwerkende kracht sinds 1 oktober 2013. OCMW-waarborgen voor medische kosten van intramurale zorg aan mensen zonder ziekteverzekering, worden ingevoerd in Mediprima. De Hulpkas betaalt de medische kosten aan de verzorgingsinstelling. De vertrouwelijkheid van de medische attesten is gegarandeerd.
Na GwH arrest nr. 95/2014 geeft de POD MI in een omzendbrief van 05-08-2014 nieuwe interpretaties aan de OCMW-wet én de RMI-wet. Tegen 24 september 2014 moeten OCMW's beslissingen herzien. EU-werknemers en -zelfstandigen en hun familie mogen niet meer gedurende drie maanden worden uitgesloten van OCMW-steun. De POD MI blijft familie van Belgen drie maanden uitsluiten van OCMW-steun, net zoals de familie van sommige EU-burgers. Dat is betwistbaar.
Dit verdrag van Den Haag vergemakkelijkt de grensoverschrijdende inning van levensonderhoud tussen sommige landen. Vanaf 1 augustus 2014 geldt het tussen EU-lidstaten (behalve Denemarken) en andere verdragsstaten. Het geldt voor kinderen jonger dan 21 jaar. Het kan uitgebreid worden naar andere familieleden.