Nieuws

Vanaf 1-5-2024 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing.