Nieuws

Het Hof van Cassatie stelt op 22-11-2023 dat een gevangenisstraf wegens onwettig verblijf enkel mogelijk is onder een driedubbele voorwaarde: 1) als er ook een veroordeling is voor andere strafbare feiten, en 2) als de vreemdeling ook een terugkeerprocedure met dwangmaatregelen heeft doorlopen in de zin van de Terugkeerrichtlijn, en 3) daarna aanwezig is gebleven op het grondgebied zonder gegronde reden.