Nieuws

Het Hof van Cassatie stelt op 22-11-2023 dat een gevangenisstraf wegens onwettig verblijf enkel mogelijk is onder een driedubbele voorwaarde: 1) als er ook een veroordeling is voor andere strafbare feiten, en 2) als de vreemdeling ook een terugkeerprocedure met dwangmaatregelen heeft doorlopen in de zin van de Terugkeerrichtlijn, en 3) daarna aanwezig is gebleven op het grondgebied zonder gegronde reden.
Oproepnummer 02-2050055 van de juridische helpdesk van Agentschap Integratie en Inburgering blijft hetzelfde, maar onze keuzetoetsen zijn gewijzigd: toets 1 is voor vragen over vreemdelingenrecht (elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur), toets 2 is voor vragen over internationaal familierecht (dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft nu juridisch advies over asielprocedure en asielopvang op hun eigen Infolijn 02-2254411 (dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).
Op 1-11-2023 is het leefloon geïndexeerd. Op 1-1-2023 en 1-7-2023 waren er ook indexeringen van de leefloonbedragen. De POD MI kondigde op 1-10-2023 een indexer